Επισκεφθήκαμε και θαυμάσαμε το εκκλησάκι της Αγίας Θεοδώρας στη Βάστα Αρκαδίας με τα 17 πλατάνια στη στέγη του!


 
Share this page