Επισκεφθήκαμε και θαυμάσαμε το εκκλησάκι της Αγίας Θεοδώρας στη Βάστα Αρκαδίας με τα 17 πλατάνια στη στέγη του!

[flickr_set id="72157678676777090"]
 
Share this page